Mastercard udostępni usługi wspierające transformację bankowości otwartej

close up of businessman using mobile phone and laptop computer on white desk in modern office with VR icons diagram

Mastercard poinformował o opracowaniu nowego pakietu usług, które mają wspomagać trwającą transformację branży finansowej, związaną z przygotowaniami do wprowadzenia w Europie dyrektywy PSD2. Nowe usługi opracowano z myślą o zaufaniu i bezpieczeństwie oraz operacyjnej efektywności, jako głównych filarach środowiska bankowości otwartej. Ich uruchomienie ułatwi współpracę bankom i tzw. podmiotom trzecim (ang. third party providers, TPPs), stymulując rozwój całego ekosystemu. Pilotaż nowej oferty Mastercard ruszy na początku 2019 r., w pierwszej kolejności w Polsce i Wielkiej Brytanii, a do końca przyszłego roku ten pakiet usług ma być dostępny już w całej Europie.

Dzięki otwarciu dostępu do danych finansowych zaufane podmioty trzecie uzyskają wgląd w informacje posiadane przez banki. To nie tylko ułatwi obu stronom oferowanie rozszerzonych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb produktów i usług, ale również, w niektórych przypadkach, umożliwi im dokonywanie płatności w imieniu ich klientów indywidualnych i biznesowych.

Oferowane usługi
Transformacja branży może całkowicie zmienić sposób, w jaki klienci indywidualni i biznesowi korzystają z usług finansowych. Nowy pakiet usług Mastercard pozwoli ekosystemowi bankowości otwartej sprostać największym wyzwaniom, jakie przyniosą nadchodzące zmiany, pozwalając mu maksymalnie wykorzystać swój potencjał:
– W pakiecie usług Mastercard znajdzie się m.in. ogólnoeuropejski rejestr podmiotów trzecich, dzięki któremu banki będą mogły sprawdzić, czy firmy występujące o dostęp do rachunku klienta są do tego uprawnione.
– Nowe usługi obejmą też zaawansowaną funkcję monitorowania oszustw (opartą na licznych rozwiązaniach Mastercard w zakresie bezpieczeństwa), która umożliwi bankom dokonywanie trafniejszej oceny ryzyka związanego z danym podmiotem trzecim.
– W zestawie usług znajdzie się też dedykowany mechanizm rozstrzygania sporów, obejmujący zestaw zrozumiałych reguł i platformę komunikacyjną oraz mechanizm arbitrażowy, opartych na dogłębnej wiedzy Mastercard o sposobach rozstrzygania sporów w segmencie kart płatniczych.
– W ramach tych usług udostępniona zostanie też platforma łącząca banki i podmioty trzecie (API connectivity hub), która pomoże zainteresowanym firmom w nawiązywaniu łączności między sobą poprzez API.

Nowe usługi przyczynią się do zbudowania wzajemnego zaufania klientów, banków, sprzedawców detalicznych i podmiotów trzecich w nowym środowisku bankowości otwartej, a także uproszczą i usprawnią ich wzajemne kontakty.

Wyzwania bankowości otwartej
„Nasze rozwiązania mają dać bankom i podmiotom trzecim poczucie bezpieczeństwa, tak aby mogły one skoncentrować się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów. Wzajemne zaufanie nie jest jedynym wyzwaniem. Pracujemy też nad ulepszeniem rozwiązań dla użytkowników bankowości otwartej w zakresie zarówno dokonywania płatności, jak i dostępu do informacji, i będziemy wprowadzać te nowości w miarę rozwoju usług i środowiska. Fakt, że Polska jest jednym z dwóch krajów, w których zostanie przeprowadzony pilotaż, jest dowodem na dojrzałość i innowacyjność polskiej branży bankowej i rynku usług finansowych” — skomentował Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe.

„Wierzymy, że usługi te usuną istotne przeszkody w budowaniu dynamicznych i sprawnie działających środowisk bankowości otwartej. Dostrzegamy, że problemy z zaufaniem występują po obu stronach – podmioty trzecie potrzebują dostępu do danych i infrastruktury nadzorowanych przez banki, banki zaś muszą mieć pewność, że podmioty trzecie, które żądają dostępu do danych, są do tego uprawnione” – powiedział Jason Lane, wiceprezes ds. rozwoju rynku europejskiego w Mastercard.

źródło: mat. prasowe
fot. fotolia