EBI rozważa nowe inwestycje w projekty miejskie w Polsce

Sunset landscape.Construction cranes and buildings

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) rozważa nowe inwestycje w projekty miejskie w Polsce. Inwestycje mają dotyczyć obszarów związanych ze środowiskiem, mobilnością, mieszkalnictwem, opieką zdrowotną, edukacją, kulturą i efektywnością energetyczną.

– Katowice są wzorem do naśladowania dla Polski i dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego” – powiedział wiceprezes EBI Vazil Hudák, który nadzoruje operacje w tym kraju.- To miasto jest przykładem udanej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. EBI jest dumny z tego, że przyczynił się do rewitalizacji miasta i odbudowy jego dziedzictwa kulturowego. Teraz jesteśmy gotowi, aby wspierać dalsze innowacyjne projekty miejskie w Katowicach oraz w innych polskich miastach”.- dodał Hudák podczas konferencji na temat inteligentnych inwestycji miejskich w Katowicach.

Rozważane inwestycje przez bank dotyczą równie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które służą rozwojowi miast inteligentnych, przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu.

„EBI w ciągu ostatnich 4 lat, wsparł 28 polskich miast 49 kredytami. Poza oczywistymi korzyściami dla mieszkańców, zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dzięki funduszom z EBI, uczymy się wszyscy korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania inwestycji. Ich znaczenie będzie w najbliższych latach rosło” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

EBI zainwestował w projekty miejskie 2,7 mld euro (ok. 11,7 mld zł) w ciągu ostatnich czterech lat, z czego skorzystało 28 miast i ponad 9,3 mln mieszkańców.

EBI zawarł z Katowicami umowy kredytowe na łączną kwotę 205 mln euro w ciągu ostatnich 20 lat, wsparł też miasto w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

źródło: ISBnews
fot. fotolia