Forum Strategii Bankowych. Wyzwania współczesnej bankowości

Forum Strategii Bankowych. Wyzwania współczesnej bankowości

Podczas tegorocznej edycji „Forum Strategii Bankowych”, która będzie częścią konferencji „Horyzonty Bankowości 2018” podejmowane będą tematy związane z problemami przed, którymi musi zmierzyć się dzisiejszy sektor bankowy. Nadmierne regulacje unijne i krajowe, wyzwania rynkowe i technologiczne, to bez wątpienia tematy obok, których nie można przejść obojętnie.

Podczas obrad Rady Programowej Forum Strategii Bankowych eksperci zwracali uwagę na konieczność dostosowania technologii bankowych do struktury demograficznej polskiego społeczeństwa. Chodzi nie tylko o uproszczenie komunikacji pomiędzy bankiem a klientami z grupy wiekowej 50+. Potrzebne są nakłady na bardziej intuicyjne bankomaty (także mobilne) oraz aplikacje do płatności mobilnych dostosowane do tej kategorii konsumentów. W opinii niektórych z nich ponad 50 % udział Skarbu Państwa w polskim sektorze bankowym może pomóc dokończyć wiele inwestycji o charakterze strukturalnym, ale może także zniechęcić nowe zagraniczne banki do inwestowania nad Wisłą. Nadmierna, wręcz wymuszona konsolidacja sektora może stać się negatywnym impulsem dla rywalizacji na produktowy pomiędzy bankami, na czym najwięcej straci polski klient. Zwłaszcza, że obecne obciążenia fiskalne sektora banków w warunkach niskich stóp procentowych powodują małe zwroty z już zaangażowanego kapitału. Presja ze strony firm z kategorii fintech wymusza na banki skoncentrowanie się na zachowaniu najwyższego z możliwych poziomów bezpieczeństwa. To duża przewaga konkurencyjna tradycyjnych banków nad rywalami z kategorii start-up.

To tylko niektóre tematy, które będą poruszane podczas „Forum Strategii Bankowej” 12 czerwca 2018, w warszawskim hotelu Hilton Double Tree, przy ulicy Skalnicowej 12.


więcej: forum-strategii-bankowych-2018