Split payment w bankach spółdzielczych

Vat Concept.Word vat with stacked coins there is a notebook calculator on the desk.VAT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) wejdzie w życie 1 lipca br. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, zapobiegania unikania płacenia podatków, a także przeciwdziałanie nadużyciom i oszustom podatkowym. Mechanizm musi zostać wprowadzony we wszystkich bankach komercyjnych i spółdzielczych.

Banki mają obowiązek założenia każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT, powiązanego z dotychczasowym kontem firmowym. Każda faktura sprowadza się do podzielenia płatności na dwa przelewy: cenę netto, która wpłacana będzie na rachunek sprzedawcy oraz kwotę podatku VAT, która będzie trafiać na specjalny rachunek VAT.

Wybór czy obowiązek?

Posiadanie rachunku będzie obowiązkowe, jednak stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie miało charakter dobrowolny, przynajmniej przez kilka pierwszych miesięcy. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że prowadzi rozmowy z Komisją Europejską, aby wszystkie branże były objęte mechanizmem. Może to nastąpić już z dniem 1 stycznia 2019r.

Banki spółdzielcze przygotowują się do wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności udostępniając informacje na swoich stronach internetowych.

Split payment w banku BPS: https://www.bankbps.pl/platnosci/split-payment