Dane finansowe Banku BPS S.A. za rok obrotowy

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) przekazuje jednostkowy raport roczny zawierający dane finansowe jednostkowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Bank informuje, iż do dnia publikacji niniejszego raportu nie została wydana opinia Rady Nadzorczej Banku, o której mowa w §14 ust. 1 pkt 8 odpowiednio Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Wskazana powyżej opinia zostanie opublikowana niezwłocznie po jej wydaniu.

raport tu: raport_okrsowy_roczny_zawierajacy_dane_finansowe

fot. fotolia