VIII Europejski Kongres Finansowy 18-20 czerwca 2018

VIII Europejski Kongres Finansowy 18-20 czerwca 2018

Już po raz kolejny, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), przedstawiciele środowisk biznesu, nauki i polityki spotkają się w Sopocie, by debatować na temat innowacyjnej i bezpiecznej przyszłości sektora finansowego. Koordynatorem projektu jest „Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa”.

„VIII Europejski Kongres Finansowy przypada w roku szczególnym, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Tegoroczny Kongres wejrzy w przeszłość, ale uczyni to głównie po to, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać dla budowania przyszłości gospodarki Polski i Europy”.

Tematami tegorocznej edycji będą:

– Zrównoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój gospodarczy
– Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski
– Rozwój rynku kapitałowego
– Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe
– Biznes i ryzyka na rynku bankowym
– Restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków w kryzysie

EKF to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. Z jednej strony stanowi podsumowanie dorobku merytorycznego projektu, a z drugiej – inspiruje oraz wyznacza kierunki i cele dla przyszłych działań.


Więcej o EKF: www.efcongress.com