VI Kongres Prawa Bankowego i Informacji 6 czerwca w Warszawie

VI Kongres Prawa Bankowego organizowany przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji odbędzie się 6 czerwca br. w Klubie Bankowca w Warszawie. Tematy przewodnie tegorocznej edycji dotyczyć będą istotnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków oraz innych uczestników rynku finansowego.

Tematyka tegorocznego Kongresu:

– Kredyty hipoteczne denominowane / indeksowane do waluty obcej,
– Klauzule Modyfikacyjne,
– Zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności – aktualna pozycja prawna banku jako wierzyciela.

W trakcie tegorocznego Kongresu zostaną poruszone następujące tematy z udziałem.:

Kredyty hipoteczne denominowane/indeksowane do waluty obcej

– prof. dr hab. Adam Brzozowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
– Jolanta Florek, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
– adw. Konrad Orlik, Partner w Kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy
– r. pr. Tomasz Spyra, Partner w Kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski (SPCG)
– dr Michał Jabłoński, Prezes Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki/Kancelaria Dentons
– r. pr. Anna Cudna-Wagner, Partner w CMS Cameron McKenna Nabarro Olswag Pośniak i Sawicki

Klauzule Modyfikacyjne

– Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– Bartosz Wyżykowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego
– prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
– dr Marcin Olechowski, Partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
– dr Antoni Bolecki, Partner w Kancelarii Hansberry Tomkiel

Zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności – aktualna pozycja prawna banku jako wierzyciela

– Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości
– Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej
– Karol Rajewski, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
– dr hab. Robert Kulski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
– r. pr. Jacek Siński, Partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S)
– dr Wojciech Wąsowicz, Associated Partner w Kancelarii ‎Noerr Biedecki


źródło: www.zbp.pl