Ranking „Bank Najlepszy dla Rolnika”. SGB i BPS w pierwszej trójce

Już po raz trzeci firma Martin & Jacob przeprowadziła ranking dotyczący banku, posiadającego najatrakcyjniejszą ofertę dla rolnika. Na pierwszym miejscu, tak jak w roku ubiegłym, uplasował się BGŻ PNB Paribas, drugie miejsce zajęła SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa, natomiast trzecie miejsce należy do Banku Polskiej Spółdzielczości.
Najwyższy awans w kategorii oferta zanotował Bank PKO BP, zmieniając lokatę 7 na 2. Dokładnie taki sam wynik, ale w kategorii jakość obsługi, osiągnął mBank.

W tegorocznej edycji rankingu wzięło udział 9446 rolników będących właścicielami gospodarstw rolnych, zarządcami lub osobami powiązanymi rodzinnie z właścicielem gospodarstwa.
Z tej puli wyłoniono 2331 respondentów, którzy zadeklarowali korzystanie z jednego banku jako banku głównego. Do rankingu zaklasyfikowano 12 banków o największych udziałach (liczonych liczbą rolników deklarujących dany bank jako główny) w sektorze agro.


Dla rolników liczy się profesjonalizm obsługi i dobra oferta
Dla rolnika nadal kluczowe pozostają czynniki związane z ofertą bankową oraz jakością obsługi. To one gwarantują wzrosty. Wśród tych czynników wyróżnić można bankowość internetową, maksymalną wysokość kredytów, warunki spłaty kredytów, czasochłonność rozpatrywania wniosków kredytowych.
W zakresie kategorii jakość obsługi, rolnicy zwracają głównie uwagę na dyskrecję obsługi, dostępność informacji o ofercie oraz na prostą i zrozumiałą komunikację. Na znaczeniu tracą czynniki związane z warunkami lokalowymi oraz wizerunkiem typowo rolniczym. Bankowość rolnicza powoli wchodzi w etap dobrze zbudowanego pragmatyzmu, gdzie liczy się profesjonalizm obsługi i wiedza o branży oraz dobrze skrojona oferta dla wielu segmentów, dostępna coraz częściej z poziomu sieci internetowej.

Ranking „Bank Najlepszy Dla Rolnika” został utworzony na podstawie badania zrealizowanego w styczniu br. metodą ilościową, techniką CAWI. Respondenci wypełniający ankietę byli dobierani w oparciu o losowy model Real Time Sampling (RTS), co oznacza, że ankietowanym emitowano kwestionariusz ankiety w portalach rolniczych.

źródło: www.banknajlepszydlarolnika.pl