III miejsce dla BPS w rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika”

Bank BPS zajmując trzecie miejsce zachował swoją pozycję z ubiegłego roku. BPS zdobył umiarkowanie wysokie oceny we wszystkich kategoriach. Organizatorzy rankingu podkreślają, że Bank BPS jest bankiem uniwersalnym, równomiernie się rozwijającym, blisko rolnika, z dobrym wizerunkiem i ofertą. 

Co podlega ocenie?

Rolnicy biorący udział w badaniu oceniali banki główne w ramach 26 elementów, wybranych w oparciu o dyskusje jakościowe prowadzone podczas pierwszej edycji projektu (2016 r.). Następnie podzielonych na 4 obszary: oferta bankowa, jakość obsługi, warunki lokalowe i opinia o banku.  W ankiecie rolnicy oceniali między innymi możliwość realizowania przelewów przez internet, wsparcie banku w znalezieniu partnerów biznesowych, wiedzę rolniczą doradców bankowych, indywidualne podejście do klienta, obecność stanowisk do obsługi segmentu agro czy długą tradycję związaną z branżą rolniczą. Największy wpływ na wynik końcowy miała kategoria oferta bankowa, a w ramach niej czynniki związane z ofertą kredytową.

więcej o rankingu pisaliśmy tu: ranking-bank-najlepszy-dla-rolnika-sgb-i-bps-w-pierwszej-trojce/

 

źródło: www.bankbps.pl