Pierwszy bank spółdzielczy w Polsce wprowadził trwały nośnik

Man working on a laptop in office. Toned

Bank Spółdzielczy w Barlinku rezygnuje z korespondencji papierowej z klientami i wprowadza tzw. trwały nośnik. O tym rozwiązaniu mówią prezes Daniel Sadkowski i Marcin Harbuz z firmy BASEMENT, która jest uczestnikiem projektu banku z Barlinka.

źródło: AleBank

fot. fotolia