Horyzonty Bankowości 2018 już 12 czerwca w Warszawie

Microphone with Abstract blurred photo of conference hall or meeting room with attendee background, business and education concept

Już po raz siódmy, 12 czerwca w Warszawie pod hasłem „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2018”, odbędzie się szereg spotkań i konferencji, dla głównych przedstawicieli sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych. 

„Tegoroczna edycja będzie okazją do pogłębionych rozmów o bankowości, rozwoju gospodarczym, wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz podsumowania dotychczasowych osiągnięć, a także refleksji nad perspektywami sektora bankowego w najbliższej i dalszej przyszłości”.

Horyzonty Bankowości to jednodniowy projekt, który upłynie pod znakiem licznych konferencji, nagród oraz debaty, która zakończy obrady. Część przedpołudniową rozpoczną konferencje: „Forum Strategii Bankowych”, „Płatności Mobilne”, „BankTech” oraz konferencja „Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego”.

„Forum Strategii Bankowych”

Skoncentruje się na największych problemach, z którymi musi zmierzyć się obecnie polski sektor bankowy. Zostaną poruszone tematy dotyczące problemów związanych z nadmiernymi regulacjami unijnymi i krajowymi, kwestię wykorzystania technologii blockchain oraz bezpiecznych płatności międzynarodowych czy archiwizacji danych.

„Płatności mobilne”

Będzie okazją do dyskusji na temat rozwoju i przyszłości płatności mobilnych w Polsce, które możemy obserwować w ostatnich latach. Tematami przewodnimi będą „Business case płatności mobilnych”, „Innowacje, czyli co pojawi się na rynku”, „Trendy w bankowaniu mobilnym”. Wydarzenie rozpocznie przemowa prof. Dr hab. Piotra Płoszajskiego o kontrowersyjnym temacie: „Transformacja cyfrowa nie ma już znaczenia…”.

„BankTech”

To konferencja adresowana zarówno do kadry zarządzającej szczebla strategicznego – menedżerów odpowiedzialnych za tworzenie i realizację strategii banków w obszarze IT, a także marketingu i komunikacji oraz innowacji produktowych. Jak podkreślają organizatorzy temat konferencji powinien zainteresować również prawników, którzy odpowiedzialni są za zaplecze prawne funkcjonowania banków, oraz fintechów i startupów.

Konferencja „Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego”, pt. „Pracownik sektora finansowego 4.0: człowiek czy maszyna” kierowana jest do przedstawicieli  wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni.  

Na część popołudniową zaplanowano galę oraz wręczenie nagród Rankingu największych banków w Polsce 2018″ Miesięcznika Finansowego BANK. Wręczenie nominacji członkom „Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego”. Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Etyka w Finansach” za najlepszy esej. Spotkanie zakończy debata, pt. Rola edukacji ekonomicznej społeczeństwa i pożądane kierunki badań w nowoczesnym systemie finansowym. 

„Ranking największych banków w Polsce 2018” to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów bankowych w Polsce. O pozycji banków w poszczególnych kategoriach decydują obiektywne dane opracowane przez zespół ekspertów. Od lat ranking uważany jest za najbardziej obiektywny i miarodajny. Do czytelników dociera w postaci obszernego raportu w czerwcowym wydaniu „Miesięcznika Finansowego BANK”. 


Więcej na:  http://konferencje.alebank.pl/konferencje/horyzonty-bankowosci-2018/