X Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

W dniach 23-24 maja br. w Warszawie odbyło się X Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2018, organizowane przez Związek Banków Polskich.

Tegoroczna edycja wydarzenia dotyczyła przede wszystkim wizji rozwoju technologii banków spółdzielczych w kontekście potencjalnych korzyści wynikających z ich wdrożenia. Omawiano również aspekty aktualnie wchodzących w życie nowych regulacji prawnych. Drugiego dnia Forum dyskutowano o cyberbezpieczeństwie banków i ich klientów.
Jak podkreślali organizatorzy Forum, wyzwania technologiczne i prawne, stojące obecnie przed bankami spółdzielczymi, należy rozpatrywać całościowo – w ujęciu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, choć każdy z tych wymiarów jest bardzo istotny także z osobna. Zwrócono uwagę, że w obecnej rzeczywistości rynkowej warto jest tworzyć nowy, zmodernizowany obraz banków spółdzielczych w Polsce oraz położyć większy nacisk na ich konkurencyjność, nie zapominając jednocześnie o stabilnym rozwoju w sektorze.

Technologie informatyczne w BS
Prelegenci pierwszego panelu pt. „Wizja rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych” przedstawili podstawowe zmiany w zakresie rozwoju technologii bankowych. Na ich kształt wpływają zmiany rynkowe – banki już nie konkurują tylko i wyłącznie między sobą, lecz w walkę o klienta włączyły się także przedsiębiorstwa fintech i „duzi gracze technologiczni”. Zmieniają się również oczekiwania klientów przyzwyczajonych do używania technologii mobilnych w codziennych aspektach życia. Klienci jeszcze bardziej niż kiedyś cenią bezpieczeństwo swoich danych, a także oczekują wygodnych rozwiązań (co wpływa na ich lojalność wobec banku – są bardziej skłonni do zmian obsługi bankowej). Elementem intensywnej zmiany jest także wciąż trwające „tornado regulacyjne”, którego wdrożenie generuje dla sektora bankowego dodatkowe koszty. W związku z dynamicznym obrazem rzeczywistości rynkowej konieczne są działania elastyczne i szybkie reagowanie. W ramach panelu swoje wystąpienia zaprezentowali Wice Prezesi Banku BPS i SGB-Banku, w których omówili narzędzia i rozwiązania technologiczne włączone do oferty banków zrzeszających.

Podczas pierwszego dnia Forum wystąpił Juergen Hess z Fiducia&GAD IT AG, który obrazowo opowiedział o procesie konsolidacji banków spółdzielczych w Niemczech i metodach wypracowania wspólnych platform technologicznych, które pozwoliły znacząco obniżyć koszty wdrożenia nowych technologii.

Aktualne regulacje a korzyści biznesowe
Kolejny panel dyskusyjny stawiał pytanie, czy wdrożenie aktualnych regulacji może przynieść korzyści biznesowe? Zwrócono uwagę na wysokie koszty wdrożeniowe, które znacznie łatwiej jest ponieść działając razem i podejmując wyzwania w sektorze wspólnie. Wnioski dotyczyły przede wszystkim koncepcji open bankingu, który wymusza na bankach spółdzielczych zwiększoną konkurencyjność, ale stanowi jednocześnie szansę „wyjścia na zewnątrz” i pozyskania nowych klientów. Rozmówcy podkreślali, że wśród polskich banków spółdzielczych są przede wszystkim „dawcy”, gdyż sektor spółdzielczy z zasady promuje nieagresywną konkurencyjność, relacyjne podejście do klienta i spokojny rozwój. Z drugiej strony są także i „biorcy”, którzy w zaistniałej rzeczywistości prawnej realizują podejście biznesowe.
Zgodnie zauważono, że wielkim wyzwaniem dla sektora jest wejście w życie wielu regulacji prawnych w tym samym czasie, a także brak proporcjonalności oczekiwań wobec małych organizacji, jakimi często pozostają poszczególne banki spółdzielcze. Myślą przewodnią rozmowy było przekonanie, że konsolidacja technologiczna jest w sektorze niezbędna, z jednoczesnym zachowaniem niezbędnych odrębności poszczególnych banków spółdzielczych.

Cyberbezpieczeństwo banków

Podczas drugiego dnia Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej poruszono kwestię cyberbezpieczeństwa banków i ich klientów. Podkreślono, że w kontekście rozwoju bankowości mobilnej konieczne jest proaktywne dbanie o bezpieczeństwo klienta, gdyż ośrodek zagrożeń przenosi się przede wszystkim do świata cyfrowego. Budowanie bezpieczeństwa powinno być oparte na edukacji klienta oraz właściwej analizie ryzyka, które pozwala efektywniej dobierać narzędzia. Ważne jest, aby banki – w ramach istniejącej infrastruktury cyberbezpieczeństwa – dzieliły się z powołanymi w tym zakresie instytucjami informacjami o cyberatakach, gdyż tylko taka wymiana wiedzy o zagrożeniach pozwoli zbudować skuteczny system ochronny.
Więcej o cyberbezpieczeństwie pisaliśmy tu: cyberbezpieczenstwo-bankow-i-ich-klientow

źródło: KZBS
fot. Marzena Stokłosa