Spotkanie KNF i KZBS 

23 maja 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wraz z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych zorganizował warsztat, pt. „Wpływ zmian regulacyjnych na dalszy rozwój banków spółdzielczych – perspektywa nadzorcza”, na którym zostały poruszone zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia banków spółdzielczych. 
Spotkanie skierowane było do Prezesów i Członków Zarządu banków spółdzielczych oraz Przewodniczących i Członków Prezydiów Rad Nadzorczych. Obecni byli również przedstawiciele banków zrzeszających, IPS-y, a także banki spółdzielcze obu zrzeszeń. Wystąpienia wprowadzające zostały wygłoszone przez prof. Marka Chrzanowskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz przez Prezes Zarządu KZBS Krystyny Majerczyk-Żabówka.  

Pięć bloków tematycznych  
Podczas warsztatu, który podzielono na pięć części, poruszono istotne kwestie dotyczące zasady proporcjonalności w obszarze regulacyjnym, zarządzanie ryzykiem kredytowym z punktu widzenia BION, jakości zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w świetle ustaleń inspekcji, ocenę organu zarządzającego banku spółdzielczego z perspektywy nadzorczej oraz kierunku dalszego rozwoju bankowości spółdzielczej wobec wymogów rynku i procesów konsolidacji sektora bankowego.   
Prelegentami w czasie poszczególnych bloków tematycznych byli przedstawiciele UKNF z Departamentu Bankowości Spółdzielczej, Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK, Departamentu Inspekcji Bankowych oraz Departamentu Licencji Bankowych. 

„Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów i dyskusji o najbardziej istotnych problemach środowiska bankowości spółdzielczej, umożliwiło również nawiązanie partnerskiego dialogu z przedstawicielami UKNF i wyjaśnienie szeregu wątpliwości banków spółdzielczych. KZBS dziękuje Przewodniczącemu KNF oraz ekspertom UKNF za współpracę przy organizacji wydarzenia. Podziękowania za aktywny udział w spotkaniu kieruje również do banków spółdzielczych uczestniczących w warsztacie”- czytamy na stronie KZBS.  

W związku z dużym zainteresowaniem planowana jest druga edycja warsztatów dla banków, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu. 

 

źródło: KZBS   

fot. profil KNF na Fb