Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze”. Zwycięzcy wybrani

Podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej ogłoszone zostały wyniki kolejnej już edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”. Zmienione zasady dotyczące wybory laureatów, oznaczały wybór dwóch zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Laureaci wytypowani w rankingu to banki uczestniczące w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB oraz Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS. Są to instytucje wyróżniające się doskonałą sytuacją ekonomiczną, zrównoważonym oraz bezpiecznym rozwojem.

Wystąpienie wiceprezesa ZBP 
Uroczystą galę rozpoczął wiceprezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński. Nawiązując do konferencji, zwrócił uwagę na wystąpienie Juergena Hessa- reprezentanta niemieckiej spółki Fiducia & GAD IT AG, która dostarcza usługi teleinformatyczne dla banków spółdzielczych zrzeszonych w grupie Volksbanken und Raiffeisenbanken. Podkreślił, że warto było zapoznać się z tym, w jaki sposób radzi sobie niemiecka bankowość spółdzielcza z tworzeniem nowych usług. Zaznaczył również, że po okresie inicjatyw niektórych banków spółdzielczych w polskiej bankowości lokalnej przyszedł czas na zwiększenie intensywności kooperacji oraz budowanie przyszłości całego sektora w oparciu o podejmowane wspólne działania. – Zawsze powtarzamy w ZBP, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje – dodał wiceszef Związku.

Wystąpienie redaktora naczelnego „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”                                     
Następnie, głos zabrał redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” Maciej Małek. W swoim przemówieniu przypomniał, iż zmieniono zasady Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”, w związku z dynamicznymi zmianami uwarunkowań, w jakich działają poszczególne banki oraz dzięki zobiektywizowanym, porównywalnym i wiarygodnym danym, którymi dysponują systemy ochrony instytucjonalnej. – Dzięki temu mamy z jednej strony przejrzystość i wiarygodność danych, z drugiej zaś ranking może objąć aż 500 banków, samo to stanowi nową jakość – zaznaczył Maciej Małek.                                           
Redaktor naczelny „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego” dodał również, iż formuła rankingu nie zamyka się na pozostałe 62 podmioty, które na chwilę obecną pozostają poza strukturami IPS. – Po pierwsze banki te do końca roku mają czas na decyzję odnośnie przystąpienia do systemów ochrony instytucjonalnej, są też alternatywne inicjatywy zmierzające do innych aniżeli dotąd wypracowane form zrzeszania się. Jeżeli tylko będziemy w stanie uzyskać dane porównywalne z tymi, które wypracowały systemy IPS, wówczas serdecznie zapraszamy – zadeklarował Maciej Małek.

W ceremonii wręczenia nagród uczestniczyli w komplecie członkowie kapituły rankingu, w składzie: Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji – przewodniczący, Maciej Małek, redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” – sekretarz, Michał Ołdakowski, wiceprezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB – członek oraz Wiesław Żółtkowski, wiceprezes zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS – członek.

W Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB miejsca na podium zdobyli:

W kategorii powyżej 500 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Rumia Spółdzielczy, wyróżnienie odebrał wiceprezes zarządu Aleksander Borzymowski;
Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, statuetkę przekazano na ręce prezes zarządu Barbary Borowskiej.

W kategorii od 200 do 500 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, trofeum trafiło w ręce prezesa Władysława Dymka;
Miejsce drugie – Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, nagrodę odebrali prezes zarządu Joanna Pikora-Ignasiak i wiceprezes Szymon Paterski.

W kategorii od 100 do 200 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, statuetkę wręczono prezesowi zarządu Jarosławowi Gawendzie,
Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Raszkowie, wyróżnienie przekazano na ręce prezesa zarządu Łukasza Szkudlarka,

W kategorii do 100 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, nagroda odebrała prezes zarządu Danuta Wilamowicz,
Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Grudusku.

W Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zwycięzcami okazały się:

W kategorii powyżej 500 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, statuetkę wręczono prezesowi zarządu Witoldowi Myszorowi;
Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, wyróżnienie w imieniu banku przyjął Marek Macierzanka.

W kategorii od 200 do 500 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Łomazach, nagrodę odebrał prezes zarządu Piotr Łojewski;
Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze.

W kategorii od 100 do 200 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Miejsce drugie – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim, nagrodę odebrał prezes zarządu Józef Marcinkowski.

W kategorii do 100 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Radymnie
Miejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Kocku.

Na zakończenie uroczystości Łukasz Cielniak, dyrektor ds. bankowości spółdzielczej w Union Investment, wręczył wyróżnienia tym bankom spółdzielczym, z którymi współpraca okazała się najbardziej owocna.

 

 
Źródło: http://alebank.pl/   

Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji