Połączenie Śląskiego BS „Silesia” z Bankiem Spółdzielczym w Kętach

Businessmen shaking hands during a meeting. Closeup of business handshake between two colleagues in a modern office. Successful businessmen handshaking closing a deal. Agreement and business concept.

Na stronie internetowej Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” udostępniono komunikat dotyczący połączenia Śląskiego BS z lokalnym Bankiem Spółdzielczym w Kętach. Poniżej przedstawiamy treść komunikatu.

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność poinformować, że na dzień 1 czerwca 2018 r. planowane jest połączenie Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach z działającym na rynku lokalnym Bankiem Spółdzielczym w Kętach. Odpowiednie uchwały potwierdzające połączenie, zostały już podjęte przez Zebrania Przedstawicieli obydwu banków.

Stworzony zostanie prężny podmiot finansowy o większych możliwościach, który będzie działał pod nazwą: Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach.
W miejscu siedziby Banku Spółdzielczego w Kętach, działalność prowadzona będzie w formie Oddziału Śląskiego Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach.
Celem połączenia jest przede wszystkim zwiększenie terytorialnego zakresu działalności oraz zwiększenie konkurencyjności działających dotychczas samodzielnie Banków, co spowoduje spełnienie Państwa oczekiwań dotyczących oferty produktów bankowych, oraz zapewni usługi na najwyższym poziomie.

Jednocześnie chcemy zapewnić, że cały proces łączenia Banków nie wpłynie negatywnie na bieżącą obsługę klientów.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, które da Państwu poczucie jeszcze większej stabilizacji i umożliwi uzyskanie wymiernych korzyści. Połączone banki dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą ofertę produktową dostosowaną do Państwa potrzeb.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA”
w Katowicach

źródło: Silesia Bank
fot. fotolia