Banki zainteresowane współpracą z młodymi innowatorami. Niemal co piąty kupuje od nich rozwiązania i usługi

Banki zainteresowane współpracą z młodymi innowatorami. Niemal co piąty kupuje od nich rozwiązania i usługi

Fintechy, czyli innowacyjne firmy z pogranicza finansów i nowych technologii, coraz ściślej współpracują z sektorem finansowym – według PwC 17 proc. banków w Polsce kupuje od nich rozwiązania i usługi. Polską branżę fintechową wyróżniają przyjazne regulacje, wysokie kompetencje IT przedsiębiorców, szybki wzrost na tle regionu i gotowość firm do podboju międzynarodowych rynków. – Widzimy duży potencjał w tutejszym sektorze fintech – ocenia Manuel Silva z Santander InnoVentures, który m.in. w Polsce szuka innowacyjnych projektów.

Fintechy, czyli startupy, które tworzą innowacyjne rozwiązania finansowe i płatnicze z wykorzystaniem nowych technologii, od kilku lat podbijają globalny rynek finansowy. Z opracowanego przez PwC badania Fintech Survey 2017, wynika, że już co trzeci bank na świecie (31 proc.) i niemal co piąty w Polsce (17 proc.) kupuje od nich rozwiązania i usługi.

– Wiele międzynarodowych banków jest zainteresowanych zaawansowanymi aplikacjami, które mogą usprawnić ich procesy. Mam tu na myśli m.in. sposób, w jaki kontaktują się z klientami, zapobiegają praniu brudnych pieniędzy czy gromadzą środki. Rozwiązania tego typu mają coraz większy wpływ na sposób funkcjonowania instytucji finansowych – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Manuel Silva, dyrektor zarządzający inwestycjami w Santander InnoVentures.

W ubiegłym roku firma doradcza Deloitte wyceniła wartość polskiego rynku fintech na ok. 860 mln euro. Opublikowany w tym tygodniu raport Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego stawia Polskę w ścisłej czołówce państw, które prowadzą politykę wspierającą działalność branży fintech. W pierwszej piętnastce znalazły się również m.in. Japonia, Singapur, Hong Kong, Niemcy, Szwajcaria i Wielka Brytania.

 Widzimy duży potencjał w polskim sektorze fintech. Polskie przedsiębiorstwa dysponują utalentowanymi pracownikami o rozwiniętych kompetencjach technologicznych oraz mają dostęp do szerokiego wsparcia instytucjonalnego. Doceniamy też fakt, że lokalne startupy mają ambicje regionalne. Zamiast koncentrować się na rynku krajowym, myślą na skalę globalną  – mówi Manuel Silva.

Należący do Grupy Santander fundusz CVC Santander InnoVentures dysponuje budżetem 200 mln dolarów, przeznaczonym na inwestycje w sektor fintech. Ma za zadanie znaleźć, zakwalifikować i strategicznie zainwestować w podmioty, które mogą pomóc Grupie Santander w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla klientów i poprawie zdolności operacyjnej.

W ciągu pierwszych czterech lat działalności fundusz zrealizował 20 inwestycji w innowacyjne spółki, które operują w takich dziedzinach, jak sztuczna inteligencja, płatności, kredyty, banking-as-a-service i dostęp do usług finansowych. Każdego roku Santander InnoVentures spotyka się z przedstawicielami około 500 startupów z całego świata, ale inwestuje tylko w 5-7 firm rocznie.

 Inwestujemy w cały łańcuch wartości w sektorze usług finansowych. Są to zarówno projekty edukacyjne, rozwiązania z zakresu płatności, jak i inne usługi przydatne konsumentom. Jednocześnie inwestujemy w narzędzia poprawiające nasze procedury, możliwości analityczne albo bezpieczeństwo. Uważamy, że w różnych niszach w sektorze usług finansowych można zrobić duży krok naprzód za sprawą innowacyjnych firm i chcemy to wykorzystać – podkreśla Manuel Silva.

Ekspert Santander InnoVentures ocenia, że Polski rynek fintechów – z racji dynamicznego wzrostu – jest szczególnie interesujący i ma do zaoferowania wiele rozwiązań o międzynarodowym potencjale. Wyróżnia się m.in. wysokim poziomem kompetencji technologicznych oraz znajomością specyfiki sektora finansowego.

Polskie startupy specjalizujące się w rozwiązaniach z obszaru usług finansowych swoje pomysły prezentowały m.in. podczas Innovation Day, który odbył się 21 lutego w Warszawie. Fundusz Santander InnoVentures, we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, oceniał je pod kątem innowacyjności, potencjału wdrożenia i stopnia dopasowania proponowanych rozwiązań do potrzeb klientów. To element szerszych działań, realizowanych w kontekście współpracy banku z sektorem fintech.

Firma doradcza PwC w ubiegłorocznym raporcie „Banki i fintechy – małżeństwo z rozsądku” ocenia, że odsetek instytucji finansowych zaangażowanych we współpracę z fintechami będzie rósł, a symbioza może przynieść cały łańcuch korzyści obu stronom. Fintechy wspierają nieuchronną migrację klientów do kanałów mobilnych – co jest istotne o tyle, że za pięć lat to właśnie mobile będzie głównym kanałem kontaktu banku z klientem.

Eksperci są zgodni, że w nadchodzących latach fintechy zmienią układ sił w sektorze finansowym. Sprzyja temu unijna dyrektywa PSD2, która na nowo ureguluje rynek usług płatniczych, uwzględniając cyfryzację i rozwój nowych podmiotów. W Polsce unijna dyrektywa zacznie obowiązywać w tym roku – na początku stycznia rząd przyjął nowelizację, która implementuje PSD2 do polskiego porządku prawnego.